top of page

AIR TO WATER HEAT PUMP

ABSOLUTE  Air to Water Heat pump

เป็น Heat Pump รุ่นที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากติดตั้งง่าย, ดูแลรักษาง่ายคล้ายกับเครื่องปรับอากาศทั่วๆ ไป และยังสามารถติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น บนดาดฟ้า, พื้นที่โล่ง ที่ๆ อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก

ABSOLUTE Heat Pump มีให้เลือกทั้งแบบ casing เหล็กเคลือบสีฝุ่น (Powder coating) และแบบ Casing Stainless เพื่อการป้องกันการผุกร่อน และยังใช้ Evaporation Coil แบบ Blue Fin ทนทานกับทุกสภาวะอากาศ

นอกจากนี้ ABSOLUTE Heat Pump  ยังสามารถเลือกใช้พัดลมแบบ Blower ซึ่งสามารถส่งลมผ่านท่อ Duct ได้ เพิ่มทางเลือกในการนำลมเย็นไปใช้งาน ช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หรือช่วยลดอุณหภูมิในห้องเครื่องจักร, โถงทางเดิน, พื้นที่ทำงาน ได้เป็นอย่างดี

ผลงานบางส่วนของเรา

- Air to Water Heat Pump แบบต่อท่อส่งลม เพื่อนำลมเย็นไปใช้งาน

ABSOLUTE Heat Pump  ใช้ Blower ในการระบายความร้อนของสารทำความเย็น ทำให้ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งลมเย็นที่ได้ผ่านท่อส่งลมเย็นไปใช้งานได้ตามความต้องการ โดยบริเวณที่ใช้ควรเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เช่นห้องเครื่องจักร ห้องโถงใหญ่ ทางเดิน

AIR TO WATER HEAT PUMP
IMG_0777
amari resident2
amari resident3
amari resident4
well sukhumwit20-1
well sukhumwit20-2
well sukhumwit20-3
Lebua1
Lebua2
Lebua3

Air to Water Heat Pump ที่ติดตั้งไว้ด้านนอกอาคาร สามารถหันด้านส่งลมเย็นเข้าหา ชุด Condensor ของ Air Cooled Chiller ตัวเก่า  เพื่อนำลมเย็นไปช่วยระบายความร้อนของ Chiller  ลดการใช้พลังงานของ Chiller ขณะที่ Heat pump กำลังผลิตน้ำร้อน  

centara1
centara2
centara3
centara4

Air to Water Heat Pump รุ่น SUS304 Casing ทนทานทุกสภาวะอากาศ นอกจากนี้ ชุด Evaporator ของ Heat pump ใช้คอยล์เป็นชนิด Copper Tube/Blue Fin ยืดอายุการใช้งาน ลดการกัดกร่อนแผงคอยล์  

bottom of page